KSSR 华 文 笔 顺 练 习 2B KSSR Buku Latihan Tulisan Bahasa Cina 2B

Category:

Description

书名 KSSR 华 文 笔 顺 练 习 2B
KSSR Buku Latihan Tulisan Bahasa Cina 2B
产品分类 各科作业
年级/阶段 2年级
科目 华文
出版年份 2012
ISBN 978-967-334-290-7
* 依照课本的生字编写* 习写课本中的生字

* 例出指定生字的汉语拼音、构词与造句

* 列出生字的笔顺、笔画与部首

* 附有认字小口诀、汉字的演变

* 备有”识字加油站“

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KSSR 华 文 笔 顺 练 习 2B KSSR Buku Latihan Tulisan Bahasa Cina 2B”

Your email address will not be published. Required fields are marked *